ซอฟต์แวร์
[ +zoom ]
Mobile App for iPhone
รหัสสินค้า : LVM110i

 • Device List Management
 • Live Video Monitoring
 • PTZ Control
 • Recorded Video Search / Playback
 • Live Event Monitoring
 • Application Run Protection   Features
 

     Live Video Monitoring Camera & DVR

     LG mobile monitoring is the mobile application connecting with LG network cameras and DVRs.
     Mobile smart phone users can monitor & manage security devices remotely through wireless public
     & private network. We provide the application for iPhone & iPad & Android smart phone users.


 

      

     PTZ Control

      Ipsolute Mobile app PTZ Control

 

           
 

     Recorded Video Search & Playback

      Ipsolute Mobile app Recorded Video Search_Playback

 

                        

 
  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY