ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX
[ +zoom ]
ตู้สาขาโทรศํพท์ SIEMENS รุ่น Hipath 3000
รหัสสินค้า : HiPath 3000

Features

 
 • Integrated IP communications
 • Supports IP Handsets (optiPoint 400/410 and optiClient 130)
 • Networking via IP
 • Networking via dial-up ISDN
 • Highly cost effective Multiple hunt and pick-up groups
 • Digital and Analogue Handsets with full feature access
 • Fully ETSI compliant (Basic & Primary Rate ISDN)
 • CLI and Alpha-Tagging
  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY