ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX
[ +zoom ]
ตู้สาขาโทรศัพท์ SIEMENS รุ่น HiPath 1150
รหัสสินค้า : HiPath1150

Features

 
 • Caller ID Display Caller ID, the call from the external and internal cable machine.
 • DISA , Autoresponder
 • Power failure transfer ,Support in the event of a power outage. The system will switch the signal to the external signal. For internal machines are set to automatic.
 • ADSL Module ,System supports connection to a  Network High-Speed ​​Internet (ADSL Board Band) by skin that is either ADSL MODEM. ADSL ROUTER in Card-Port LAN 4 Port.
 • Embedded Voice mail System (EVM option). When a system is not in the table (Voice Mail Record) 24 messages can be recorded for 2 h.
 • Music On Hold ,Musical choice of 2 is waiting. WAV and. MIDI to a waiting line of customers not boring anymore. 
  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY