สินค้า
 
                                          
 
กล้องวงจรปิด LG Analog
 
       
            Box Camera                     Dome Camera                       Zoom Camera                         Hybrid DVR
 
 
  กล้องวงจรปิด LG IP
 
       
            Box Camera                     Dome Camera                   PTZ Dome Camera                            NVR

 
                                                                                กล้องวงจรปิด Panasonic Analog
 
     
          Fixed Camera                    Dome Camera                 Fixed Dome Camera         Digital Video Recroder 
                                                                                              กล้องวงจรปิด Panasonic IP
 
       
 
        Fixed Camera               Fixed Dome Camera              Dome Camera          Network Video Recroder                             
                                           
                                                                                       กล้องวงจรปิด Bosch
 
          
 
        Box Camera                       Bullet Camera                           Dome Camera                     PTZ Dome Camera
 
 
                                                                                     ระบบตู้สาขาโทรศัพท์
 
                   
 
             Panasonic                                                  NEC                                              Siemens

  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY