บทความ
ความสามารถของระบบ CCTV ที่ดี 
      ความสามารถของระบบ CCTV ที่ดี  นั่นก็คือ  Software ในการบันทึกและบริหารจัดการข้อมูลภาพ และฐานข้อมูลรวมถึงการแจ้งเตือน จนถึงความสามารถในการทำงานบนระบบเครือข่าย

        ความสามารถของระบบบันทึกภาพและบริหารจัดการที่ดี


1.สามารถให้ความละเอียดในการบันทึกได้เช่นกันกับภาพปัจจุบัน ทุกวันนี้มีอุปกรณ์บันทึกภาพไม่น้อยเลย ที่เวลาแสดงภาพปัจจุบันแล้วให้รายละเอียดภาพในระดับที่ยอมรับได้ แต่เวลาที่เรียกดูภาพที่บันทึกไว้ภาพจะให้ภาพที่มีรายละเอียดต่ำทำให้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ อุปกรณ์บันทึกภาพที่ดีต้องสามารถบันทึกได้ละเอียดหรือใกล้เคียงกับภาพปัจจุบัน


2.สามารถทำการส่งออกภาพออกไปเป็นหลักฐานได้ทั้งในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง การนำภาพไปเป็นหลักฐานในสมัยก่อนที่ทำการลงม้วนเทป เวลาจะนำภาพออไปเป็นหลักฐาน ก็ต้องยกม้วนเทปออกไปหรือไม่ก็ต้องนำอุปกรณ์มาถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งยุ่งยากพอประมาณแต่เมื่อการบันทึกเปลี่ยนมาเป็นใช้ฮาร์ดดิสค์ เราก็ไม่ต้องถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปส่งตำรวจ แต่เรามีวิธีการนำภาพออกไปเป็นหลักฐาน หรือที่เรียกในทางเทคนิคว่า การ Export การ Export ภาพนั้นสามารถจะทำได้เป็นทั้งแบบภาพนิ่ง และแบบภาพเคลื่อนไหว(แบบที่เปิดได้ด้วยโปรแกรมดูภาพยนตร์ทั่วๆไป กับแบที่ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะในการเปิดดูไฟล์) เมื่อทำการ Export ภาพแล้ว เราสามารถที่จะ เขียนข้อมูลเหล่านั้นลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น SD – Card , Flash Drive , CD – R , DVD – R , DVD – RAM , Blue Ray Disc , External Hard Disk ภาพวีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูก Export ออกมานั้น ควรจะมีระบบป้องกันการตัดต่อ หรือหากมีการตัดต่อก็ควรจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าภาพวีดีโอนั้นมีการตัดต่อและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระบบที่ดีควรใส่รหัสผ่านก่อนเปิดดูไฟล์ได้ด้วย

3.การแจ้งเตือนเมื่อภาพวีดีโอมีการดัดแปลงแก้ไข ถ้ามีผู้ตัดต่อภาพทำให้รายละเอียดของภาพเมื่อเทียบกับช่วงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงไป โปรแกรมก็จะมีข้อความเตือนว่า “ ภาพนี้มีการตัดต่อ”

4.รองรับการเรียกดูภาพบันทึกและภาพปัจจุบันไปพร้อมๆกันได้ และสามารถส่งออกภาพไปเป็นหลักฐานได้พร้อมๆกัน โดยไม่ทำให้การแสดงภาพปัจจุบัน และการบันทึกเกิดขัดข้อง ( Pentaplex Operation)
- ดูภาพปัจจุบัน
-เรียกดูภาพบันทึก
-ส่งออภาพวีดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งสำหรับ ในระบบ DVR แบบ Standalone ที่จะทำแบบนี้ได้ต้องสามารถรองรับการทำงานแบบ Triplex เป็นอย่างน้อย สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มาก ใน  กรณีที่เกิดเหตุ เพราะจะต้องมีการระดมพลช่วยกันดูภาพเหตุการณ์ หากเป็นระบบที่มีคุณภาพไม่ดี จะไม่สามารถเรียกดูภาพบันทึกคลละเวลากันได้ จึง  ทำให้ช้า และเสียเวลาเป็นอย่างมาก ในระบบ Standalone นั้น หากมีการบันทึกภาพ ก็มักมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่ากำลังบันทึกอยู่ หรือหากการบันทึกหยุดลงสัญลักษณ์ก็จะหายไป ซึ่ง  เป็นการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ระบบไม่ได้บันทึกภาพอยู่ ซึ่งการหยุดการบันทึกนั้นอาจเกิดจาก การใช้งานที่เป็นข้อจำกัดของแบบ Simplex และ Duplex  เองที่ว่าภาพจะหยุดบันทึกในขณะที่มีการเรียกดูภาพบันทึก ส่วนแบบ PC Base นั้น มักรองรับการทำงานแบบ Pentaplex ซึ่งทำได้ หลายอย่างพร้อมกัน ทั้งการดูภาพบันทึก การนำภาพออกเป็นหลักฐาน การดู  ภาพปัจจุบัน การดูภาพผ่านเครือข่ายจึงมักไม่พบที่มีเครื่องหมายแสดงการบันทึก

 5.สามารถตั้งค่าการบันทึกได้เป็นอิสระต่อกันในแต่ละช่องสัญญาณมีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการประหยัดพื้นที่ในการบันทึกเพราะอาจมีบางพื้นที่ที่ไม่ต้องการความละเอียด และรายละเอียดการเคลื่อนไหวที่มากนักจึง  สามารถทำการบันทึกที่ความละเอียดต่ำได้ ส่วนพื้นที่สำคัญก็ทำการบันทึกที่รายละเอียดสูงได้อย่างอิสระต่อกัน

 6.สามารถตั้งตารางเวลาการบันทึกได้ Schedule Record : เป็นการตั้งเวลาในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึก เช่นเพิ่มลดรายละเอียดของการบันทึก วันจันทร์ – วันศุกร์ ที่เป็นเวลาปฏิบัติ  งาน ให้ทำการบันทึกที่ความละเอียด 1280x960 หรือ SXGA ส่วนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุด ให้ทำการบันทึกที่ความละเอียด 352x288 หรือ  ระดับ CIF เป็นต้น

 7.สามารถตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ (VMD :Video Motion Detection) การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยใช้สัญญาณภาพนั้น มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับการใช้ การแจ้งเตือนด้วยหน้าสัมผัส แม้ว่าจะแม่นยำสู้ไม่ได้ แต่  ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติม การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวนั้น โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้คือ
 
- กำหนดพื้นที่
- กำหนดระดับความไวของการเคลื่อนไหวให้เหมะสมกับสิ่งที่ตรวจจับ
- กำหนดขนาดของวัตถุให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะตรวจจับ เช่นจะตรวจจับคน ก็ควรจะตั้งขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของคน

  การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวนั้นมีประโยชน์มาก เช่น
- นำไปใช้สั่งให้ระบบบันทึกภาพเมื่อมีเหตุการณ์การบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
- แจ้งเตือนไปยัง Email ที่ได้กำหนดไว้
- แสดงตำแหน่งของกล้องนั้นๆ บนแผนที่
- สั่งให้แสดงภาพของกล้องนั้นๆ ขึ้นมาบนหน้าจอ แม้ว่าขณะนั้นจะทำการดูภาพจากกล้องอื่นอยู่ก็ตาม
- สั่งให้มีการบันทึกที่ความละเอียดสูงขึ้น
- สั่งให้กล้อง PTZ จับภาพไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ เช่น ในภาวะปกติกล้อง PTZ จับภาพตำแหน่งอื่นอยู่ แต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่กำหนด เราสามารถที่จะกำหนดให้กล้อง PTZ จับภาพมายังตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ได้ และเมื่อเกินเวลาการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ก็สามารถทำให้กล้องกลับไปจับภาพตำแหน่งปกติได้

 
          โดยทั่วไปแล้วหากมีการตั้งค่าการบันทึกแบบ Motion นั้นมักมีลัญลักษณ์แสดงให้ทราบ ซึ่งมักเป็นรูปคนวิ่งหรือ วงสีแดงรอบวัตถุที่เคลื่อนไหว แต่การตั้งค่าแบบ Motion นั้นจะต้องมีการใช้ทรัพยากรของเครื่องที่มากขึ้น หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำเพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีการบันทึกนั้นก็แทบจะบันทึกเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาพอยู่แล้ว หากมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์มากพอ ก็ไม่แนะนำให้ทำการบันทึกด้วยวิธีนี้ เพราะอาจเกิดการผิดพลาดไม่บันทึกขึ้นได้ 8.Video Analytic : การตรวจจับวัตถุต้องสงสัยโดยการวิเคราะห์ภาพ นอกจากนี้ระบบ CCTV ที่ดีควรที่จะรองรับการแจ้งเตือนโดยไม่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับอื่นเพิ่มเติมแต่ใช้ภาพที่ตรวจจับได้มาวิเคราะห์ซึ่งเรียกว่า Video Analytic หรือ VA , หรือ Content Analytic หรืออาจจะเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ผลิต แต่สากลแล้วเรียก VA , VA นั้นเป็นการพัฒนาที่สูงขึ้น VMD


 
บทความ
- อยากติดตั้งกล้องวงจรปิดจะเลือกรุ่นไหนดี
- บทความน่ารู้เกี่ยวกับระบบ CCTV
- กล้องวงจรปิดคือ ?
- ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด
- ความสามารถของระบบ CCTV ที่ดี
ดูทั้งหมด

  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY