ข่าว
ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทธุระกิจการบริการ


                         Efficient Management of visitors and facilities


                                                Solution การรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด LG


 

① Elevator

  ด้วยคุณสมบัติ Mini - Size ที่เอื้อต่อการทำงานในพื้นที่แคบ ๆ ทำให้สามารถควบคุมความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง


                                                 ① Elevator 

② Parking

 ICR D/N Function จะช่วยในการตรวจสอบพื้นที่ ๆ มีแสงน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                                        
② Parking 

③ Perimeter

  สามารถตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ๆ มีแสงสว่างน้อยและเปลี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ


                                        
③ Perimeter 

 ④ Hall

  Video Analytic Function จะช่วยตรวจสอบและป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของคุณได้เป็นอย่างดี


                                        
④ Hall 

 ⑤ Central Monitoring Center

    มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแล ตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆได้อย่างทั่วถึง 


                                                      ⑤ Central Monitoring Center

      
ข่าว
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทของศูนย์การค้า
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่ง
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทธุระกิจการบริการ
ดูทั้งหมด

  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY