ข่าว
ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทของศูนย์การค้า

           Retail is managed by analyzing the number and behavior pattern


                                   Solution การรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด LG 
 

 

   ① Counter

    การตรวจสอบการเก็บเงินและพฤติกรรมของลูกค้าในวิดีโอที่มีคุณภาพสูง

                                 
                              
① Counter


 

   ② POS

      เทคโนโลยีการบริหารจัดการ POS ทำให้สามารถวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 


                                   ② POS             

      ③ Entrance

         มีระบบปรับแสงอัตโนมัติ ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนแม้ในช่วงที่มีแสงมาก  
       

                                   ③ Entrance           

        ④ Central Monitoring Center

           มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแล ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 


                                    ④ Central Monitoring Center


 
ข่าว
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทของศูนย์การค้า
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่ง
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทธุระกิจการบริการ
ดูทั้งหมด

  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY