ข่าว
ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่ง


                  

                                      Solution การรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด LG


   

  ① Entrance

    มีระบบปรับแสงอัตโนมัติ ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนแม้ในช่วงที่มีแสงมาก


                              ① Entrance 

  ② Lobby

    ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบผู้โดยสารได้ครบทุกคนในสถานีโดยไม่พลาดเหตุการณ์ใด ๆ


                             ② Lobby 

  ③ Ticket Office

    มีฟังก์ชั่นที่ช่วยในการนับวุตถุ ซึ่งจะช่วยนับจำนวนบุคคลที่รอซื้อตั๋ว ทำให้จัดการคิวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


                             ③ Ticket Office


 

 ④ Subway Station

   มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยของผู้โดยสารทำให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ


                             ④ Subway Station 

 ⑤ Central Monitoring Center

   มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแล ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง


                             ④ Central Monitoring Center
 
ข่าว
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทของศูนย์การค้า
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่ง
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทธุระกิจการบริการ
ดูทั้งหมด

  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY