ข่าว
ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา


                Juvenile crime prevention and assurance of student safety


                                      Solution การรักษาความปลอดภัยของกล้องวงจรปิด LG    

 ① Playground

  ฟังก์ชั่น autotracking จะช่วยตรวจสอบความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของเด็ก ๆ ได้อย่างทั่วถึง 


                                  ① Playground    

  ② Perimeter

    ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการทำงานแม้ในพื้นที่ ๆ มีแสงน้อย แต่ยังทำให้ได้ภาพที่มีความคมชัดเหมือนเดิม 


                                  ② Perimeter 

③ School Zone

  ประสิทธิภาพ x20 Optical Zoom จะช่วยในการตรวจสอบความปลอดภัยของเด็ก ๆ ที่อยู่บริเวณรอบนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี       
                         
 
                                    
③ School Zone 

④ Central Monitoring Center

 มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง


                                    ④ Central Monitoring Center


 
ข่าว
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทของศูนย์การค้า
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่ง
- ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
- ระบบรักษาความปลอดภัยประเภทธุระกิจการบริการ
ดูทั้งหมด

  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY