ผลงานของเรา
                               

                                                     ผลงานการติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด                                                                                        
เบทาโก จำกัด มหาชน                    ปั๊มคาลเท็กซ์                     โรจน์ไพบูลย์อิควิปเม้นท์ จำกัด             ทีโอที จำกัด มหาชน


                                                                                             

 โรงพยาบาล ราชวิถี           ไทยรุ่งเรืองจำกัด มหาชน                สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด           ศรีทองอิเล็คโทรเคมีเคิ้ล


                                                                                                                                                                    
        ธ.กรุงเทพ                            ทรู คอร์ปอเรชั่น                              อบจ. สุพรรณบุรี                            ห้างเซ็นทรัล
                                                                                                                                                                   

                                                                  


                               
    

                                                                              
                        
                                                     

 

  SECURITY   PABX Systems
 •   Products
 •   Panasonic PABX System
 •   Panasonic IP PBX
 •   Digital PBX
 •   KeyTelephone
 •   Wireless
 •   Voice mail
 •   Card & Accessory
 •   Power Supply & Batt Charge
 •   Program IP
 •   NEC PBX
 •   Keytelephone
 •   Single Line Telephone
  IP Surveillance
 •   Products
 •   Ethernet Switch
 •   PoE Ethernet Switch
 •   EoC Extenders
 •   Media Converters
 •   PoE Repeater
 •   PoE Adapter
 •   PoE Injectors
 •   PoE Splitters
 •   Optical Transceiver
 •   Surge Protectors
  Network Service
 •   รับวางระบบ Network
 •   รับวางระบบ Network Security
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ PABX
 •   บริการออกแบบติดตั้ง วางระบบ CCTV
Copyright by pctelecom.co.th
Engine by MAKEWEBEASY